Med et samlet areal på 20.273 km2 er Slovenien knap halvt så stort som Danmark.

Befolkningstallet er tilsvarende på knap 2.mill.

Slovenien grænser mod nord til Østrig og Ungarn. Mod syd og sydvest grænser landet op til Kroatien og mod vest til Italien. I sit sydvestlige hjørne har Slovenien en landkorridor der fører ud til  Adriaterhavet, hvilket betyder landet har adgang til havet via en kyststrækning på knap 50 km.

Op til 1991 var Slovenien én af seks republikker i det daværende Jugoslavien. Men i 1991 erklærede Slovenien sig uafhængigt – efter en folkeafstemning der viste at 88 % af befolkningen gik ind for en løsrivelse.

Den 25. juni 1991 vedtog slovenerne en uafhængighedserklæring og to dage senere angreb den jugoslaviske forbundshær. Angrebet blev imidlertid indstillet efter 10 dage, idet EU foranledigede at parterne skulle besinde sig og tage en betænkningstid på 3 måneder. I oktober 1991 erklærede Slovenien sig så at være en selvstændig stat.

1992 blev landet optaget i FN og i 2004 fik Slovenien fuldgyldigt medlemsskab af EU.

Fakta om Slovenien

Med et samlet areal på 20.273 km2 er Slovenien knap halvt så stort som Danmark.

Befolkningstallet er tilsvarende på knap 2.mill.

 

Slovenien grænser mod nord til Østrig og Ungarn. Mod syd og sydvest grænser landet op til Kroatien og mod vest til Italien. I sit sydvestlige hjørne har landet en landkorridor der fører ud til  Adriaterhavet, hvilket betyder betyder at Slovenien har adgang til havet via en kyststrækning på knap 50 km.

 

Op til 1991 var Slovenien én af seks republikker i det daværende Jugoslavien. Men i 1991 erklærede Slovenien sig uafhængigt – efter en folkeafstemning der viste at 88 % af befolkningen gik ind for en løsrivelse.

Den 25. juni 1991 vedtog slovenerne en uafhængighedserklæring og to dage senere angreb den jugoslaviske forbundshær. Angrebet blev imidlertid indstillet efter 10 dage, idet EU foranledigede at parterne skulle besinde sig og tage en betænkningstid på 3 måneder. I oktober 1991 erklærede Slovenien sig så at være en selvstændig stat.

1992 blev landet optaget i FN og i 2004 fik Slovenien fuldgyldigt medlemsskab af EU.